Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten tot en met 10 januari 2024

Vanaf 3 december 2023 14.00 uur tot en met 10 januari 2024 17.00 uur kunt u niet parkeren op het terrein voor het gemeentehuis.

Bouwplan

Voor bouwen, verbouwen, slopen, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck of een conceptaanvraag (vooroverleg) doen en daarna de vergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • Vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning
 • Soms heeft u voor meer activiteiten een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in 1 keer aanvragen
 • Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota 2019

Omgevingsvergunning of melding

Activiteiten waarvoor u mogelijk een omgevingsvergunning nodig heeft of waarover u een melding moet doen:

 • Bouw
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Kappen
 • Aanleg
 • Sloop beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht
 • Sloopmelding
 • Monumenten
 • Uitweg aanleggen
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • Melding brandveilig gebruik
 • Milieu
 • Mijnbouw

Wel of geen vergunning nodig

Conceptaanvraag

Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan?

 • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u een conceptaanvraag doen
 • U onderzoekt dan of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief

Conceptaanvraag of vergunning aanvragen

Heeft u een vergunning nodig?

 • Laat uw bouwplan toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een conceptaanvraag
 • Een conceptaanvraag kost geld
 • Een conceptaanvraag is niet verplicht. U kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Bestemmingsplan

Bekijk het bestemmingsplan voor uw adres op ruimtelijkeplannen.nl.

Overgangsperiode Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet heeft gevolgen voor nieuwe plannen en plannen die al lopen. Vooral voor plannen die de bestemming of functie van een gebied of van een perceel grond veranderen. In de Omgevingswet staan regels voor de overgangsperiode. Doe uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 31 december 2023. Dan kunnen we uw aanvraag volgens de oude regels behandelen. Voor meer informatie zie overgangsperiode Omgevingswet.

Vergunning aanvragen

Documenten die u inlevert bij aanvraag bouwen

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de situatie zoals die nu is en de naaste omgeving
 • Misschien een modelfoto van een bouwplan dat erop lijkt, met adres en plaats erbij
 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie

Voor een compleet overzicht van wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Aanvraag inwoners online of op papier

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket
 • En u levert de documenten direct online in
 • Of u print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:
  Gemeente Gooise Meren
  Postbus 6000
  1400 HA Bussum

Aanvraag bedrijven alleen online

Een omgevingsvergunning voor uw bedrijf kunt u alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze periode mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U ontvangt een e-mail met daarin een link naar de vergunning
 2. Belanghebbenden hebben 6 weken om bezwaar te maken of beroep in te dienen
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met bouwen

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. Wat u moet betalen hangt af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Zie voor de overige kosten de legesverordening Gooise Meren of neem contact op met de gemeente.

Kosten omgevingsvergunning
BouwkostenPrijs
Als de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen4,8 % van de bouwkosten met een minimum van € 154
Als de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen€ 24.200 plus 4,5% van de bouwkosten boven € 500.000
Als de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen€ 114.750 plus 4,2% van de bouwkosten boven € 2.500.000

U betaalt u € 309 extra (bovenop de kosten van de omgevingsvergunning):

 • Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met bouwen begonnen bent
 • Of als het bouwen al klaar is

Afspraak maken

Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Heeft u de vergunningcheck gedaan en het bestemmingsplan bekeken? Maar wilt u meer weten over wat uw mogelijkheden zijn? Maak een afspraak bij de balie, kies voor 'vragen over bouwen'. De afspraak kan op een woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur en duurt 30 minuten.

Wat we u vertellen tijdens de afspraak:

 • Waar u informatie kunt vinden over bouwen of verbouwen
 • Wat voor u van toepassing is als u wilt bouwen of verbouwen

We kunnen u aan de balie alleen algemene informatie geven.

Geef bij het maken van de afspraak aan:

 • Het adres of de locatie, zo precies mogelijk
 • Uw vraag, zo duidelijk mogelijk

Als adres, locatie en uw vraag duidelijk zijn kunnen wij ons goed voorbereiden op het gesprek.