Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) geeft het college advies over aanvragen omgevingsvergunningen en bij ruimtelijke ontwikkelingen. De CRKenE vergadert in de even weken over kleinere bouwplannen, in de oneven weken over grotere, ingewikkelde plannen. Aanvragen voor omgevingsvergunningen behandelen we in het openbaar. Als aanvrager of gemachtigde mag u uw plan toelichten, belanghebbenden mogen inspreken tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning. De agenda’s van de vergaderingen plaatsen we op deze website.

Taken CRKenE

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) geeft advies over aanvragen omgevingsvergunningen en bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen: de ontwikkeling rondom Mariënburg en Scapinoterrein in Bussum, Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden, Vesting Naarden.

De CRKenE geeft verschillende adviezen:

 • Welstandsadviezen
 • Monumentenadviezen
 • Adviezen over de ruimtelijke kwaliteitsaspecten van ruimtelijke plannen die in voorbereiding zijn
 • Adviezen over de stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving
 • Adviezen over initiatieven en plannen voor kunst in de openbare ruimte

De adviezen die de commissie geeft zijn volgens de Welstandsnota 2019.

Vergaderingen over kleinere en grotere bouwplannen

De CRKenE vergadert elke week op woensdag, in het gemeentehuis van Gooise Meren (Brinklaan 35, Bussum).

 • In de even weken vergadert de commissie over kleinere bouwplannen. De commissie bestaat dan uit 2 leden: 1 stedenbouwkundige/architect en 1 architect
 • In de oneven weken vergadert de commissie over grotere, ingewikkelde bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen. De commissie bestaat dan uit 4 leden: 2 architecten, 1 restauratiearchitect en 1 architectuurhistorica

Niet alle bouwplannen hoeven naar de CRKenE

 • Soms toetsen we bouwplannen alleen ambtelijk. Dit kan bij bouwplannen die lijken op plannen die al eerder door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) zijn goedgekeurd. Bij een positief ambtelijk advies hoeft de CRKenE het plan dan niet ook nog eens goed te keuren
 • Kleine bouwplannen in gebieden met een normaal welstandsniveau hoeft de CRKenE niet goed te keuren
 • Bouwplannen voor monumenten en in gebieden met een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht gaan wel naar de CRKenE

Voor meer informatie zie de Welstandsnota 2019.

Regels CRKenE

Niet-openbare overleggen

Bepaalde overleggen zijn niet-openbaar:

 • Vooroverleggen van omgevingsvergunningen
 • Overleg over ruimtelijke ontwikkelingen

Openbare vergaderingen

 • Aanvragen voor omgevingsvergunningen behandelen we in het openbaar
 • Aanvragers en gemachtigden lichten plannen toe
 • Als u aanvrager of gemachtigde bent, dan adviseren we u om bij de vergaderingen aanwezig te zijn
 • Als aanvrager kunt u op het aanvraagformulier voor vooroverleg of omgevingsvergunning in het Omgevingsloket​​​​​​​ aangeven dat u aanwezig wilt zijn bij de vergaderingen. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor de vergaderingen
 • U kunt uw plannen dan mondeling toelichten en we kunnen uw plan dan sneller afhandelen

Regels spreekrecht belanghebbenden

 • U bent belanghebbende als u een direct belang heeft bij een bepaald besluit (zie artikel 1:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht​​​​​​​)
 • Als belanghebbende mag u inspreken tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning
 • Wilt u spreekrecht tijdens de vergadering? Vraag dit dan vóór de vergadering aan bij de secretaris van de commissie via 035 207 00 00
 • Bent u met een groep belanghebbenden? De voorzitter vraagt u dan waarschijnlijk om 1 woordvoerder aan te wijzen. Eerst licht de aanvrager het plan toe, daarna mag de woordvoerder inspreken
 • Na de toelichting van de aanvrager en het inspreken formuleert de commissie haar advies
 • Als u inspreekt dan leggen we dit vast in het verslag van het advies. Aanvragers, gemachtigden en belanghebbenden krijgen een exemplaar van dit verslag

Agenda's CRKenE

De agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE)​​​​​​​​​​​​​​ plaatsen we 1 dag vóór de vergadering op deze website.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden