Bouwplan afwijken bestemmingsplan

Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck en een conceptaanvraag doen. De gemeente bekijkt of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet, of we een procedure kunnen starten om af te wijken van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Conceptaanvraag

 • Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u via een conceptaanvraag onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Heeft u een vergunning nodig? Wij adviseren u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een conceptaanvraag. Een conceptaanvraag kost geld
 • Een conceptaanvraag is niet verplicht, u kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Vergunning aanvragen

Documenten die u inlevert

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de situatie zoals die nu is en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met adres en locatie erbij
 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie

Voor een volledig overzicht van wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Aanvraag inwoners online of op papier

 • Als inwoner vraagt u de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket en levert u de documenten direct online in of
 • U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:
  Gemeente Gooise Meren
  Postbus 6000
  1400 HA Bussum

Aanvraag bedrijven alleen online

Een omgevingsvergunning voor uw bedrijf kunt u alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U ontvangt de vergunning per post
 2. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met bouwen

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. Wat u moet betalen hangt af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Zie de legesverordening Gooise Meren​​​​​​ of neem contact op met de gemeente.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden