Vooroverleg

Heeft u bouwplannen of twijfelt u of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig heeft? Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck doen en een vooroverleg aanvragen. Via een aanvraag vooroverleg kunt u uw bouwplan laten toetsen.

Vooroverleg aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u via het vooroverleg onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Heeft u een vergunning nodig? Wij adviseren u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een 'aanvraag Vooroverleg'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden
 • Een vooroverleg is niet verplicht, u kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Aanvraag vooroverleg

Documenten die u inlevert

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogtedoorsneden en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en het kleurgebruik
 • Foto's van de huidige situatie en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met locatie en adres erbij

Zie de Regeling omgevingsrecht (Mor) voor een volledig overzicht van wat u moet indienen.

Procedure aanvraag Vooroverleg

 • Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota 2016 (PDF, 8,0 MB)
 • U krijgt een brief met een advies op maat
 • U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket

Zie de pagina omgevingsvergunning voor meer informatie over het indienen van een aanvraag.

Kosten

Een vooroverleg kost minimaal € 139. Zie voor meer informatie de legesverordening Gooise Meren 2018 artikel 2.2 of neem contact op met de gemeente.