Slopen

U doet een melding als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt of als u asbest verwijdert. U vraagt een vergunning aan bij bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden aan een monument. Is een melding voldoende of heeft u een vergunning nodig? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Sloop melden via Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning sloop vraagt u aan via het Omgevingsloket

Wat u moet weten

Sloopmelding verplicht

 • Bij de sloop komt meer dan 10 m3 afval vrij
 • U verwijdert asbest bij de sloop
 • Als u als bedrijf of instelling asbest laat verwijderen. Een gecertificeerd (professioneel) bedrijf moet de asbest inventariseren en verwijderen

Sloopmelding niet nodig

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u geen asbest verwijdert
 • Als u geen sloopwerkzaamheden uitvoert aan een beschermd monument
 • Als u geen sloopwerkzaamheden uitvoert aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht

Sloop melden

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden

Maximaal 35 m2 asbest zelf verwijderen

 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest op uw eigen perceel? Doe de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren
 • U mag alleen zelf verwijderen: asbesthoudende platen waarin de vezels hechtgebonden zijn, vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden

Als u meer dan 35 m2 asbest wilt verwijderen, moet een gecertificeerd (professioneel) bedrijf de asbest inventariseren en verwijderen.

Gegevens die u doorgeeft bij sloopmelding

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Zie voor meer informatie de Handreiking sloopmelding.

Vergunning aanvragen

Omgevingsvergunning nodig

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument
 • Bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Gegevens die u doorgeeft

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Voor meer informatie over wat u moet indienen, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Behandeling reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

U ontvangt de vergunning per post. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. U kunt tot die tijd beter wachten met slopen.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken

Kosten

 • Het melden van sloop is gratis
 • Voor een omgevingsvergunning sloop betaalt u € 139
 • Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met slopen begonnen bent of als het slopen al klaar is, dan betaalt u € 279