Quickscan

Als u de functie of het gebruik van een pand of perceel wilt wijzigen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan kunt u via de quickscan onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief. Gaat u ook bouwwerkzaamheden uitvoeren waarvoor een vergunning nodig is, dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen.

Neem contact op met de gemeente

Wat u moet weten

 • Wilt u de functie of het gebruik van een pand of perceel wijzigen waarbij u afwijkt van het bestemmingsplan? Voordat u een vooroverleg of een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u via de quickscan via e-mail 1 vraag stellen om te onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Een quickscan is niet mogelijk als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren waarvoor een vergunning nodig is. Als u twijfelt of uw initiatief geschikt is voor een quickscan kunt u contact opnemen met onze afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier
 • De vraag die u stelt is enkelvoudig en verkennend. Een enkelvoudige en verkennende vraag is een vraag die wij met ‘Ja’ of ‘Nee’ kunnen beantwoorden
 • Bij een positief antwoord op uw vraag uit de quickscan, kunt u uw initiatief uitwerken zoals staat toegelicht in onze reactie op de quickscan

Procedure Quickscan

 • De gemeente toetst uw initiatief aan het actuele bestemmingsplan
 • De gemeente toetst of uw initiatief passend is binnen de omgeving
 • U krijgt een brief met een advies voor uw initiatief

Quickscan aanvragen

Gegevens die u doorgeeft

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw Burgerservicenummer of nummer Kamer van Koophandel
 • Uw vraag
 • Het perceel waarover u de vraag stelt 

Stuur de gegevens naar: 
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Of naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Behandeling van uw vraag

 • De gemeente geeft u binnen 6 weken per e-mail antwoord op uw vraag
 • U heeft na het antwoord van de gemeente maximaal 1 jaar de tijd om te bepalen of u uw plannen wilt voortzetten en of u een vooroverleg wilt aanvragen

Het resultaat van de quickscan is geen besluit. U kunt geen bezwaar maken.

Kosten 2019

Een Quickscan kost € 284

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden