Quickscan

Als u de functie of het gebruik van een pand of perceel wilt wijzigen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan kunt u via de quickscan onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief. Gaat u ook bouwwerkzaamheden uitvoeren waarvoor een vergunning nodig is, dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen.

Neem contact op met de gemeente

Wat u moet weten

 • Wilt u de functie of het gebruik van een pand of perceel wijzigen waarbij u afwijkt van het bestemmingsplan? Voordat u een vooroverleg of een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u via de quickscan via e-mail 1 vraag stellen om te onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Een quickscan is niet mogelijk als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren waarvoor een vergunning nodig is. Als u twijfelt of uw initiatief geschikt is voor een quickscan kunt u contact opnemen met onze afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier
 • De vraag die u stelt is enkelvoudig en verkennend. Een enkelvoudige en verkennende vraag is een vraag die wij met ‘Ja’ of ‘Nee’ kunnen beantwoorden
 • Bij een positief antwoord op uw vraag uit de quickscan, kunt u uw initiatief uitwerken zoals staat toegelicht in onze reactie op de quickscan

Procedure Quickscan

 • De gemeente toetst uw initiatief aan het actuele bestemmingsplan
 • De gemeente toetst of uw initiatief passend is binnen de omgeving
 • U krijgt een brief met een advies voor uw initiatief

Quickscan aanvragen

Gegevens die u doorgeeft

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw Burgerservicenummer of nummer Kamer van Koophandel
 • Uw vraag
 • Het perceel waarover u de vraag stelt 

Stuur de gegevens naar: 
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Of naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Behandeling van uw vraag

 • De gemeente geeft u binnen 6 weken per e-mail antwoord op uw vraag
 • U heeft na het antwoord van de gemeente maximaal 1 jaar de tijd om te bepalen of u uw plannen wilt voortzetten en of u een vooroverleg wilt aanvragen

Het resultaat van de quickscan is geen besluit. U kunt geen bezwaar maken.

Kosten

Een quickscan kost € 278.