Omgevingsvergunning uitrit

Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning uitrit aan via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Vergunning nodig

  • U wilt een uitrit van uw huis of bedrijf naar de openbare weg maken
  • U wilt een bestaande uitrit naar de openbare weg veranderen

Aanvraag vergunning

Gegevens die u indient bij de aanvraag

  • Een foto van de bestaande situatie
  • Een tekening van de bestaande situatie (schaal 1:100 of 1:1000)
  • Een tekening van de gewenste situatie (schaal 1:100 of 1:1000) met de locatie van de uitrit, de bomen, de parkeerplek en eventuele verharding

Behandeling reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

U ontvangt de vergunning per post. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. U kunt tot die tijd beter wachten met de werkzaamheden.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een uitrit kost 4,3% van de aanlegkosten met een minimum van € 139.