Omgevingsvergunning uitrit

Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning uitrit aan via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Vergunning nodig

  • U wilt een uitrit van uw huis of bedrijf naar de openbare weg maken
  • U wilt een bestaande uitrit naar de openbare weg veranderen

Aanvraag vergunning

Gegevens die u indient bij de aanvraag

  • Een foto van de bestaande situatie
  • Een tekening van de bestaande situatie (schaal 1:100 of 1:1000)
  • Een tekening van de gewenste situatie (schaal 1:100 of 1:1000) met de locatie van de uitrit, de bomen, de parkeerplek en eventuele verharding

Behandeling reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

U ontvangt de vergunning per post. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. U kunt tot die tijd beter wachten met de werkzaamheden.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten 2019

Een omgevingsvergunning voor een uitrit kost 4,5% van de aanlegkosten met een minimum van € 142.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden