Omgevingsvergunning boom kappen

U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de waardevolle bomenlijst staat of die zich in een waardevol gebied bevindt. Ook als de boom minder dan 10 jaar geleden is aangeplant en toen herplant of in stand moest worden gehouden is een vergunning nodig.

Omgevingsvergunning boom kappen aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Tekeningen waardevolle bomen november 2017

Vergunning nodig

 • De boom staat op de waardevolle bomenlijst van Naarden of Bussum
 • De boom bevindt zich in een waardevol gebied
 • De boom is minder dan 10 jaar geleden aangeplant en moest toen herplant worden of in stand worden gehouden

Waardevolle gebieden

 • Fort Werk IV (Bussum)
 • Franse Kampweg (Bussum)
 • MOB-complex (Bussum)
 • Bestemmingsplan Singel/Larix (Bussum)
 • Nieuwe 's Gravelandseweg (Bussum)
 • Natuurgebieden Goois Natuurreservaat (Bussum)
 • Het Spiegel (Bussum)
 • Brediuskwartier (Bussum)
 • Bos van Bredius (Naarden)
 • Het Valkeveens gebied (woondoeleinden I en woondoeleinden II volgens bestemmingsplan buitengebied Naarden)
 • Naardereiland (Naarden)
 • Vesting Naarden
 • Bebouwde kom Muiden en Muiderberg

Zie voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening vanaf afdeling 3, artikel 4:10.

Vergunning aanvragen

Gegevens die u doorgeeft

 • Het soort boom
 • Het aantal bomen dat u wilt kappen
 • De plek waar de boom staat
 • De diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • Waarom u de boom wilt kappen
 • Een foto van de boom of de bomen
 • Toestemming van de eigenaar (als u dat zelf niet bent)
 • Een rapport over de conditie van de boom (als u denkt dat de boom ziek is)

Behandeling aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dien dan binnen 6 weken na het besluit bezwaar in

6 weken bezwaar

U ontvangt de vergunning digitaal of per post. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. U mag pas gaan kappen als de periode van bezwaar voorbij is.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten 2019

 • Voor het kappen van 1 tot 10 bomen betaalt u per boom € 62,00
 • Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met kappen begonnen bent of als de boom al gekapt is, dan betaalt u per boom € 283,90
 • Zie voor meer informatie de legesverordening 2019, hoofdstuk 2.3.10​​​​​​​

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden