Omgevingsvergunning bouwplan

Voor activiteiten als bouwen, verbouwen, slopen, het aanleggen van een inrit of uitrit of het kappen van een boom heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck doen, een vooroverleg aanvragen en vervolgens de vergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • Vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning
 • Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in 1 keer aanvragen
 • Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota 2019​​​​​​​

Activiteiten

Activiteiten waarvoor u mogelijk een omgevingsvergunning nodig heeft of waarover u een melding moet doen:

 • Bouw
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Kappen
 • Aanleg
 • Sloop beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht
 • Sloopmelding
 • Monumenten
 • Uitweg aanleggen
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • Melding brandveilig gebruik
 • Milieu
 • Mijnbouw

Wel of geen vergunning nodig

Vooroverleg

 • Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u via het vooroverleg onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Heeft u een vergunning nodig? Wij adviseren u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een 'aanvraag vooroverleg'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden
 • Een vooroverleg is niet verplicht, u kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Vergunning aanvragen

Documenten die u inlevert bij aanvraag bouwen

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de huidige situatie en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met adres en locatie erbij
 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie

Voor een volledig overzicht van wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Aanvraag particulieren online of op papier

 • Als particulier vraagt u de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket en levert u de documenten direct online in of
 • U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:
  Gemeente Gooise Meren
  Postbus 6000
  1400 HA Bussum

Aanvraag bedrijven alleen online

Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

U ontvangt een e-mail met daarin een link naar de vergunning. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. U kunt tot die tijd beter wachten met bouwen.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten 2019

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Zie voor de overige kosten de legesverordening Gooise Meren 2019​​​​​​​​​​​​​​ of neem contact op met de gemeente.

Kosten omgevingsvergunning
Bouwkosten Prijs
Als de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen 4,5% van de bouwkosten met een minimum van € 142
Als de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen € 22.500 plus 4,2% van de bouwkosten boven € 500.000
Als de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen € 106.500 plus 3,9% van de bouwkosten boven € 2.500.000

Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met bouwen begonnen bent of als het bouwen al klaar is, dan betaalt u € 284 extra (bovenop de kosten van de omgevingsvergunning).

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden