Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck doen en een vooroverleg aanvragen. De gemeente bekijkt of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet, of we een procedure kunnen starten om af te wijken van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Quickscan of vooroverleg

 • Wilt u de functie of het gebruik van een pand of perceel wijzigen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan kunt u via de quickscan onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u via het vooroverleg onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Heeft u een vergunning nodig? Wij adviseren u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een aanvraag vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden
 • Een vooroverleg is niet verplicht, u kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Vergunning aanvragen

Documenten die u inlevert

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de huidige situatie en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met adres en locatie erbij
 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie

Voor een volledig overzicht van wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Aanvraag particulieren online of op papier

 • Als particulier vraagt u de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket en levert u de documenten direct online in of
 • U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:
  Gemeente Gooise Meren
  Postbus 6000
  1400 HA Bussum

Aanvraag bedrijven alleen online

Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

U ontvangt de vergunning per post. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. U kunt tot die tijd beter wachten met bouwen.

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten 2019

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Zie de legesverordening Gooise Meren 2019​​​​​​​​​​​​​​ of neem contact op met de gemeente.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden