Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Webinar over mentale gezondheid in coronatijd

Op woensdag 26 mei 2021 van 20.00 tot 21.00 uur is er een webinar Mentale gezondheid in coronatijd. Sprekers geven informatie over wat u kunt doen om mentaal fit te blijven. Wat doe je als het even wat minder gaat? Bij wie kun je terecht als je je zorgen maakt om jezelf of een ander? En hoe ga je het gesprek aan over psychische gezondheid.

Aanmelden

Meld u aan voor het webinar Mentale gezondheid in coronatijd op 26 mei 2021 van 20.00 tot 21.00 via www.regiogv.nl/webinar. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 mei 2021. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een link voor deelname.

Sprekers webinar 26 mei 2021

Spreker van het webinar is dr. Linda Bolier. Zij is schrijfster van de boeken ‘Mental Fitness en het ‘Handboek positieve psychologie’. Linda Bolier werkt bij het Trimbos-Instituut als expert mentale gezondheid, veerkracht en welbevinden. Hiernaast komt Simone Melis van MIND aan het woord. Zij gaat in op hoe je psychische klachten bespreekbaar kunt maken en geeft praktische tips over wat je kunt doen en waar je terecht kunt als je te maken hebt met psychische klachten.

Hey, het is oké

Het webinar mentale gezondheid in coronatijd op 26 mei 2021 is onderdeel van de campagne ‘Hey, het is oké’. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS. GGD Gooi en Vechtstreek ondersteunt deze campagne in Gooi en Vechtstreek.De campagne is bedoeld om het stigma op psychisch klachten weg te nemen en de drempel te verlagen om erover te praten. Want praten is vaak een 1e stap naar herstel en kan ervoor zorgen dat klachten minder zwaar worden. Meer informatie op www.ggdgv.nl/heyhetisoke

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden