Meedenken over invulling Lokaal Sportakkoord

Vertegenwoordigers van organisaties zijn bezig met het opstellen van het Sportakkoord Gooise Meren. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sportakkoord en hebben als doel een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe dat wordt ingevuld kan per gemeente of regio verschillen. De gemeente denkt ook mee, maar heeft geen leidende rol. De bedoeling is dat de ideeën komen vanuit sportverenigingen, sportaanbieders en instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn, gezondheid en zorg. Er is nog ruimte voor andere verenigingen en instellingen om zich aan te sluiten en mee te denken.

Aanmelden voor bijeenkomsten in januari 2020

In januari vinden bijeenkomsten plaats om de ideeën uit de bijeenkomsten van november 2019 concreter in te vullen. De eerstvolgende bijeenkomst richt zich speciaal op sportaanbieders en onderwijs- , zorg- en welzijnsorganisaties uit Muiden en Muiderberg. Deze bijeenkomst vindt plaats op 16 januari 2020, van 18.00 tot 21.30 uur, bij SC Muiderberg. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar bas.van.der.heijden@bmc.nl. Op 28 januari 2020 is er een bijeenkomst bij SDO en op 30 januari 2020 in het gemeentehuis in Bussum. Het programma is hetzelfde, dus u kunt kiezen welke datum het beste uitkomt. Uiteraard zijn op beide bijeenkomsten ook niet-Bussumers van harte welkom!

Ideeënvorming rond thema’s

Bij de bijeenkomsten in november werden diverse thema’s en vragen verkend. Hoe kunnen de bestaande sportaccommodaties optimaal worden ingezet? Hoe kan de openbare ruimte beter worden ingericht voor sport en beweging? Hoe kunnen we het aanbod van beweegactiviteiten voor kleuters en voor kinderen met een beperking verbreden? Hoe kunnen we bevorderen dat sportverenigingen meer vrijwilligers trekken en deze ook vasthouden? Hierover samen nadenken blijkt goed te werken. De bijeenkomsten hebben al veel ideeën opgeleverd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden