Informatiemarkt BORgronden

Op donderdagavond 21 november 2019 is er een informatiemarkt over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 9,4 MB)​​​​​​​ (SPvE) voor de Naardense nieuwbouwlocatie BORgronden. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen in het gemeentehuis in Bussum.

De informatiemarkt is er om inwoners te helpen zich een goed beeld te vormen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Er staan panelen met informatie over verschillende onderwerpen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Medewerkers zijn aanwezig om toelichtingen te geven en vragen te beantwoorden.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Het SPvE is opgesteld door de particuliere eigenaren van de BORgronden. De gemeente heeft de SPvE die nu voorligt voor inspraak getoetst, waarna de grondeigenaren het programma hebben aangepast. Het SPvE beschrijft de ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen.

Reageren op het SPvE

Reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen kan tot en met 20 december 2019. Stuur uw inspraakreactie naar borgronden@gooisemeren.nl​​​​​​​. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens. Alle inspraakreacties voorzien we van beantwoording in een inspraaknota. De nota wordt samen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Spreekuren op 2 en 3 december 2019

Heeft u na het lezen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen of uw bezoek aan de informatiemarkt nog vragen over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen? Dan bieden wij u de mogelijkheid langs te komen op het spreekuur over het SPvE. Die vinden plaats op 2 en 3 december 2019 tussen 16.00 en 19.00 uur. U moet zich inschrijven voor het spreekuur en uw datum- en tijdsvoorkeur aangeven.

Gemeenteraad stelt het SPvE vast

De inspraakreacties kunnen voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding zijn om het SPvE op onderdelen aan te passen. Het SPvE wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden