Bijeenkomsten over regionale energiestrategie

Ons land bereidt zich voor op de overgang naar een klimaatneutrale manier van produceren, wonen en consumeren. In 2030 moet de uitstoot van CO2 zijn gehalveerd. Onze regio stelt net als alle andere regio's in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) op om helder te krijgen hoe en waar we zonne- en windenergie kunnen opwekken. In Gooise Meren zijn er bijeenkomsten voor inwoners over dit onderwerp op 9 en 20 januari 2020. Meld u vóór 24 december 2019 aan via energiestrategie@gooisemeren.nl​​​​​​​.

RES panel Gooise Meren

Gooise Meren neemt de inzichten van inwoners graag mee in de RES 1.0 die in 2021 klaar moet zijn. Het panel denkt mee over de mogelijkheden van het duurzaam opwekken van energie in onze gemeente.

3 toekomstbeelden voor Gooise Meren

Er zijn 3 mogelijke toekomstbeelden ontworpen voor onze gemeente, gemaakt door experts en vertegenwoordigers van overheden en andere partners. Ze hebben daarbij onder andere gekeken naar:

  • Het huidige energiegebruik
  • Het verwachte energiegebruik tot aan 2030
  • De mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit
  • De ruimtelijke kansen en beperkingen

Inhoud bijeenkomsten op 9 en 20 januari 2020

Omdat het een groot en complex onderwerp is zijn er 2 bijeenkomsten: op 9 en 20 januari 2020. De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 en beginnen om 19.30 uur.

  • Tijdens de 1e bijeenkomst presenteren we de toekomstbeelden
  • Tijdens de 2e bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de toekomstbeelden

Aanmelden vóór 24 december 2019

Het is noodzakelijk dat u op zowel 9 januari als op 20 januari 2020 aanwezig bent. Meld u aan vóór 24 december 2019 via energiestrategie@gooisemeren.nl

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden