Bijeenkomst over inrichting plein gemeentehuis

Op dinsdag 21 januari 2020 is er een bijeenkomst over de inrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om mee te praten.

Ruim een jaar gelden is de participatie van start gegaan. Inmiddels heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld. Voor de realisatie is een budget van € 500.000 beschikbaar. De raad heeft het college opdracht gegeven om samen met omwonenden en belanghebbenden verder te werken aan een definitief ontwerp.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst via secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl.

Programma

Tijdens de bijeenkomst werken we samen met u aan de verschillende onderwerpen. U krijgt tijdens de avond enkele voorbeelden en opties te zien. U mag ook zelf ideeën en ontwerpen aandragen.

  • De plek en vormgeving van de ontmoetingsplaats voor jongeren (JOP)
  • De plek en vormgeving van het pannaveld; een sportief trapveldje voor iedereen
  • De soort bomen en planten
  • De openbare verlichting
  • De steiger
  • Bankjes en andere elementen
  • Beweegapparaten voor jongeren en zo mogelijk ook voor ouderen

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit project op de gemeentehuispleingooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden